Menu Zamknij

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności FastMap Geodezja i Kartografia Łukasz Ćwiek. Określa zasady przetwarzania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisów internetowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących wykorzystywanych na portalu fastmap.pl zwanych dalej Portalem. Szanujemy prywatność Użytkowników Portalu i zależy nam, by każdy odwiedzający naszą witrynę wiedział jak może chronić swoją prywatność dlatego zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką.

Jakie informacje zbieramy

Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług zamówionych przez klientów i użytkowników serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag. Kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować. Dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz  statystyk dotyczących korzystania ze strony.

Bezpieczeństwo danych

FastMap Geodezja i Kartografia Łukasz Ćwiek zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. FastMap Geodezja i Kartografia Łukasz Ćwiek dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
 • dokładne i aktualne;
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
 • bezpiecznie przechowywane;

Zasady ochrony danych osobowych

Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem. Wszystkie dane osobowe powierzane, czy przekazywane (w tym dane zawarte w umowach, jak również inne zebrane przez FastMap Geodezja i Kartografia Łukasz Ćwiek dane osobowe klientów i użytkowników serwisów internetowych), przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa unijnego i polskiego, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/4, ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przez nasze Portale jest:
FastMap Geodezja i Kartografia Łukasz Ćwiek
ul. Targowa 6, 28-225 Szydłów
NIP 8661699231; REGON 260670779;
Możesz uzyskać więcej informacji kontaktując się z nami przez e-mail: biuro@fastmap.pl

Profilowanie

Nie stosujemy profilowania, co oznacza, że Twoje dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu prognozowania zachowania i osobistych preferencji użytkowników. Cele i podstawa na jakiej przetwarzamy Twoje dane osobowe Odwiedzając nasze Portal gromadzimy Twoje dane, jak adres IP i dane związane z plikami cookies i innymi technologiami. Przetwarzamy je w następujących celach, zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes):

 • statystycznych i analitycznych,
 • zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności Portalu
 • obrony przed roszczeniami, np. z powodu niezgodnych z prawem treści publikowanych przez
  Użytkownika.

Zakres udostępniania danych o klientach i użytkownikach

FastMap Geodezja i Kartografia Łukasz Ćwiek oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych, na podstawie ustawy, organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów FastMap Geodezja i Kartografia Łukasz Ćwiek. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym, czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie: oglądalności serwisu i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane w celu: monitorowania ruchów w serwisie, monitorowania oglądalności serwisu.

Uprawnienia Użytkownika

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoim zdaniem, przetwarzanie Twoich danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. W razie wątpliwości lub zastrzeżeń co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, zachęcamy do kontaktu w pierwszej kolejności z nami : biuro@fastmap.pl.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.

Zmiany w polityce prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności FastMap Geodezja i Kartografia Łukasz Ćwiek mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach portalu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu i opublikowane na stronie https://fastmap.pl