Oferta

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oferujemy wykonywanie map do celów projektowych zgodnie z najnowszymi standardami. W formie papierowej (niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę) oraz cyfrowej w formatach: dwg, dxf, dgn, xml, gml, shp oraz innych, po indywidualnym uzgodnieniu z klientem.

 

WYTYCZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ POMIARY REALIZACYJNE

Oferta obejmuje kompleksową geodezyjną obsługę każdego rodzaju inwestycji budowlanych, a szczególności: tyczenie domów jednorodzinnych, hal, przyłączy oraz wszelkich obiektów inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, przepusty, geodezyjna obsługa budowy dróg. Wykonanie tyczenia potwierdzamy wpisem do dziennika budowy.


INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE

Po zakończaniu budowy niezbędne jest sporządzenie geodezyjnej dokumentacji z inwentaryzacji obiektu budowlanego. Oferujemy wykonanie inwentaryzacji powykonawczych wszelkich obiektów budowlanych takich jak: budynki mieszkalne, hale, obiekty inżynierskie, sieci uzbrojenia terenu, przyłącza. Mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzamy w sposób analogowy oraz cyfrowy w formacie uzgodnionym z klientem.

 
WZNOWIENIA GRANIC NIERUCHOMOŚĆI

Jeżeli istnieją odpowiednie dokumenty można dokonać wznowienia oraz stabilizacji znaków granicznych, które z biegiem lat uległy zniszczeniu. Oferujemy pełen zakres usług z tej dziedziny łącznie ze sporządzeniem wszelkich dokumentów.PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Przepisy polskiego prawa dopuszczają podział nieruchomości na kilka działek ewidencyjnych. Niejednokrotnie bywa to też bardzo skomplikowany proces pod względem geodezyjno – prawnym. Oferujemy komplet usług z zakresu podziałów nieruchomości łącznie ze sporządzeniem wszelkich pism i wniosków tak, aby nasz klient nie musiał przechodzić samodzielnie przez skomplikowany proces podziału nieruchomości.

 
ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Gdy istnieje jawny spór co do przebiegu linii granicznych nieruchomości zasadnym jest przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości. Nasza kadra gotowa jest podjąć się każdego typu rozgraniczenia nieruchomości.NUMERYCZNE MODELE TERENU

W oparciu o precyzyjne pomiary geodezyjne jesteśmy w stanie opracować model terenu każdej, nawet najbardziej skomplikowanej powierzchni. Format oraz szczegółowość modelu podlegają indywidualnym ustaleniom z naszym klientem.

 

MODELE DO MASZYN WYPOSAŻONYCH W SYSTEMY STEROWANIA 3D

Kompleksowa obsługa maszyn wyposażonych w systemy sterowania 3D firm Trimble oraz Scanlaser. Spychacze, koparki, równiarki, rozściełacze mas bitumicznych. Zakres usług obejmuje: sporządzenie modeli do maszyn, sprawdzenie poprawności działania systemu oraz jego okresowa kalibracja, szkolenie operatorów.


SPECJALISTYCZNE POMIARY GEODEZYJNE

Zakres usług obejmuje: pomiary pionowości obiektów wysmukłych takich, jak wieże telekomunikacyjne, kominy itp., pomiary w celu rektyfikacji suwnic, pomiary przemieszczeń i odkształceń, zakładanie i wyrównanie osnów geodezyjnych, pomiary objętości składowisk oraz wyrobisk.

 

GEODEZYJNO - PRAWNA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

paragraphzakres usług obejmuje:

  • badanie ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów lub innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości,
  • wykonywanie wykazów synchronizacyjnych
  • sporządzanie opinii geodezyjnych dotyczących stanu prawego nieruchomości
  • wykonywanie map do celów prawnych, w szczególności: do nabycia własności w drodze zasiedzenia, nabycia własności w drodze uwłaszczenia, wyjścia ze współwłasności, wszelkiego rodzaju służebności gruntowych
  • aktualizacja danych dotyczących nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków w zakresie powierzchni nieruchomości, oznaczeń użytków gruntowych


POMIARY ARCHITEKTONICZNE

10Pomiary elewacji budynków, przekroje przez budynki, dokładne plany pomieszczeń.

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE PODCZAS PROWADZENIA KONTRAKTÓW

11Weryfikacja ilości przedmiarowych wykopu / nasypu, bieżące wsparcie w monitoringu wbudowanych ilości oraz sporządzenie odpowiednich raportów, kontrola spójności geometrycznej wszelkiego rodzaju projektów.

Szybkie doradztwo geodezyjne

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oddajemy do państwa dyspozycji szybkie usługi geodezyjne. Szybkie usługi geodezyjne to rodzaj konsultacji które mogą państwa zrealizować za pomocą formularza kontaktowego

Szybkie uslugi geodezyjne