Menu Zamknij
working-on-blueprint

Indywidualne podejście do klienta

Konkurencyjne ceny

1000_F_13920637_SNJvqhmEz4K5M2vsxcnkXIQxhEQTVTtn

Szybkie doradztwo geodezyjne
które mogą państwa zrealizować za pomocą

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Oferujemy wykonywanie map do celów projektowych zgodnie z najnowszymi standardami. W formie papierowej (niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę) oraz cyfrowej w formatach: dwg, dxf, dgn, xml, gml, shp oraz innych, po indywidualnym uzgodnieniu z klientem.

WYTYCZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ POMIARY REALIZACYJNE
Oferta obejmuje kompleksową geodezyjną obsługę każdego rodzaju inwestycji budowlanych, a szczególności: tyczenie domów jednorodzinnych, hal, przyłączy oraz wszelkich obiektów inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, przepusty, geodezyjna obsługa budowy dróg. Wykonanie tyczenia potwierdzamy wpisem do dziennika budowy.


INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE
Po zakończaniu budowy niezbędne jest sporządzenie geodezyjnej dokumentacji z inwentaryzacji obiektu budowlanego. Oferujemy wykonanie inwentaryzacji powykonawczych wszelkich obiektów budowlanych takich jak: budynki mieszkalne, hale, obiekty inżynierskie, sieci uzbrojenia terenu, przyłącza. Mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzamy w sposób analogowy oraz cyfrowy w formacie uzgodnionym z klientem.

WZNOWIENIA GRANIC NIERUCHOMOŚĆI
Jeżeli istnieją odpowiednie dokumenty można dokonać wznowienia oraz stabilizacji znaków granicznych, które z biegiem lat uległy zniszczeniu. Oferujemy pełen zakres usług z tej dziedziny łącznie ze sporządzeniem wszelkich dokumentów.

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
Przepisy polskiego prawa dopuszczają podział nieruchomości na kilka działek ewidencyjnych. Niejednokrotnie bywa to też bardzo skomplikowany proces pod względem geodezyjno – prawnym. Oferujemy komplet usług z zakresu podziałów nieruchomości łącznie ze sporządzeniem wszelkich pism i wniosków tak, aby nasz klient nie musiał przechodzić samodzielnie przez skomplikowany proces podziału nieruchomości.

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
Gdy istnieje jawny spór co do przebiegu linii granicznych nieruchomości zasadnym jest przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości. Nasza kadra gotowa jest podjąć się każdego typu rozgraniczenia nieruchomości.

NUMERYCZNE MODELE TERENU
W oparciu o precyzyjne pomiary geodezyjne jesteśmy w stanie opracować model terenu każdej, nawet najbardziej skomplikowanej powierzchni. Format oraz szczegółowość modelu podlegają indywidualnym ustaleniom z naszym klientem.

MODELE DO MASZYN WYPOSAŻONYCH W SYSTEMY STEROWANIA 3D
Kompleksowa obsługa maszyn wyposażonych w systemy sterowania 3D firm Trimble oraz Scanlaser. Spychacze, koparki, równiarki, rozściełacze mas bitumicznych. Zakres usług obejmuje: sporządzenie modeli do maszyn, sprawdzenie poprawności działania systemu oraz jego okresowa kalibracja, szkolenie operatorów.


SPECJALISTYCZNE POMIARY GEODEZYJNE
Zakres usług obejmuje: pomiary pionowości obiektów wysmukłych takich, jak wieże telekomunikacyjne, kominy itp., pomiary w celu rektyfikacji suwnic, pomiary przemieszczeń i odkształceń, zakładanie i wyrównanie osnów geodezyjnych, pomiary objętości składowisk oraz wyrobisk.

GEODEZYJNO – PRAWNA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

zakres usług obejmuje:

  • badanie ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów lub innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości,
  • wykonywanie wykazów synchronizacyjnych
  • sporządzanie opinii geodezyjnych dotyczących stanu prawego nieruchomości
  • wykonywanie map do celów prawnych, w szczególności: do nabycia własności w drodze zasiedzenia, nabycia własności w drodze uwłaszczenia, wyjścia ze współwłasności, wszelkiego rodzaju służebności gruntowych
  • aktualizacja danych dotyczących nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków w zakresie powierzchni nieruchomości, oznaczeń użytków gruntowych


POMIARY ARCHITEKTONICZNE
Pomiary elewacji budynków, przekroje przez budynki, dokładne plany pomieszczeń.

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE PODCZAS PROWADZENIA KONTRAKTÓW
Weryfikacja ilości przedmiarowych wykopu / nasypu, bieżące wsparcie w monitoringu wbudowanych ilości oraz sporządzenie odpowiednich raportów, kontrola spójności geometrycznej wszelkiego rodzaju projektów.