Menu Zamknij

Jesteśmy nowoczesną firmą geodezyjno – consultingową

 • świadczącą usługi na głównie na terenie województwa: świętokrzyskiego:
  powiaty: Busko – Zdrój, Staszów, Pińczów, Kielce, Kazimierza Wielka, Jędrzejów.
  Jednak w razie potrzeby gotowi jesteśmy działać na obszarze całego kraju. Zlecenia dla naszych klientów staramy się realizować w możliwie jak najkrótszym czasie, dbając jednocześnie o wysoką jakość świadczonych przez na usług.
  Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu podczas pracy w Polsce oraz za granicą nasza kadra potrafi stawić czoła każdemu zadaniu. Podczas pracy używamy najnowszych technologii oraz sprawdzonego precyzyjnego sprzętu pomiarowego wiodących światowych marek: Trimble oraz Leica.
  Naszą ofertę kierujemy do firm, instytucji oraz osób prywatnych. Podczas wykonywania naszych prac stawiamy przede wszystkim na jakość oraz precyzję.

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ

 • szybka i transparentna realizacja powierzonych nam zadań
 • profesjonalny sprzęt
 • indywidualne podejście do klienta
 • konkurencyjne ceny
 • wysokiej klasy precyzyjny sprzęt pomiarowy

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oferujemy wykonywanie map do celów projektowych zgodnie z najnowszymi standardami. W formie papierowej (niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę) oraz cyfrowej w formatach: dwg, dxf, dgn, xml, gml, shp oraz innych, po indywidualnym uzgodnieniu z klientem.

WYTYCZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ POMIARY REALIZACYJNE

Oferta obejmuje kompleksową geodezyjną obsługę każdego rodzaju inwestycji budowlanych, a szczególności: tyczenie domów jednorodzinnych, hal, przyłączy oraz wszelkich obiektów inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, przepusty, geodezyjna obsługa budowy dróg. Wykonanie tyczenia potwierdzamy wpisem do dziennika budowy.

INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE

Po zakończaniu budowy niezbędne jest sporządzenie geodezyjnej dokumentacji z inwentaryzacji obiektu budowlanego. Oferujemy wykonanie inwentaryzacji powykonawczych wszelkich obiektów budowlanych takich jak: budynki mieszkalne, hale, obiekty inżynierskie, sieci uzbrojenia terenu, przyłącza. Mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzamy w sposób analogowy oraz cyfrowy w formacie uzgodnionym z klientem.

WZNOWIENIA GRANIC NIERUCHOMOŚĆI

Jeżeli istnieją odpowiednie dokumenty można dokonać wznowienia oraz stabilizacji znaków granicznych, które z biegiem lat uległy zniszczeniu. Oferujemy pełen zakres usług z tej dziedziny łącznie ze sporządzeniem wszelkich dokumentów.

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Przepisy polskiego prawa dopuszczają podział nieruchomości na kilka działek ewidencyjnych. Niejednokrotnie bywa to też bardzo skomplikowany proces pod względem geodezyjno – prawnym. Oferujemy komplet usług z zakresu podziałów nieruchomości łącznie ze sporządzeniem wszelkich pism i wniosków tak, aby nasz klient nie musiał przechodzić samodzielnie przez skomplikowany proces podziału nieruchomości.

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Gdy istnieje jawny spór co do przebiegu linii granicznych nieruchomości zasadnym jest przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości. Nasza kadra gotowa jest podjąć się każdego typu rozgraniczenia nieruchomości.

NUMERYCZNE MODELE TERENU

W oparciu o precyzyjne pomiary geodezyjne jesteśmy w stanie opracować model terenu każdej, nawet najbardziej skomplikowanej powierzchni. Format oraz szczegółowość modelu podlegają indywidualnym ustaleniom z naszym klientem.

MODELE DO MASZYN WYPOSAŻONYCH W SYSTEMY STEROWANIA 3D

Kompleksowa obsługa maszyn wyposażonych w systemy sterowania 3D firm Trimble oraz Scanlaser. Spychacze, koparki, równiarki, rozściełacze mas bitumicznych. Zakres usług obejmuje: sporządzenie modeli do maszyn, sprawdzenie poprawności działania systemu oraz jego okresowa kalibracja, szkolenie operatorów.

SPECJALISTYCZNE POMIARY GEODEZYJNE

Zakres usług obejmuje: pomiary pionowości obiektów wysmukłych takich, jak wieże telekomunikacyjne, kominy itp., pomiary w celu rektyfikacji suwnic, pomiary przemieszczeń i odkształceń, zakładanie i wyrównanie osnów geodezyjnych, pomiary objętości składowisk oraz wyrobisk.

GEODEZYJNO – PRAWNA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

zakres usług obejmuje:

 • badanie ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów lub innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości,
 • wykonywanie wykazów synchronizacyjnych
 • sporządzanie opinii geodezyjnych dotyczących stanu prawego nieruchomości
 • wykonywanie map do celów prawnych, w szczególności: do nabycia własności w drodze zasiedzenia, nabycia własności w drodze uwłaszczenia, wyjścia ze współwłasności, wszelkiego rodzaju służebności gruntowych
 • aktualizacja danych dotyczących nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków w zakresie powierzchni nieruchomości, oznaczeń użytków gruntowych

POMIARY ARCHITEKTONICZNE

Pomiary elewacji budynków, przekroje przez budynki, dokładne plany pomieszczeń.

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE PODCZAS PROWADZENIA KONTRAKTÓW

Weryfikacja ilości przedmiarowych wykopu / nasypu, bieżące wsparcie w monitoringu wbudowanych ilości oraz sporządzenie odpowiednich raportów, kontrola spójności geometrycznej wszelkiego rodzaju projektów.

Nasza kadra

 

Naszą kadrę stanowi zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, absolwentów, Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, którzy zdobywali doświadczenie zawodowe w kraju oraz poza jego granicami. Bogate międzynarodowe doświadczenie naszej kadry pozwala nam na szybką realizację powierzanych nam zadań, utrzymując jednocześnie wysoki poziom świadczonych przez nas usług.

Nasze biura

Kontakt do nas

Busko-Zdrój

Łagiewniki ul. Błonie 59,
28-100 Busko-Zdrój,
woj. świętokrzyskie
tel. 500 655 768
email: biuro@fastmap.pl

 

Masz pytanie zadzwoń ?​

tel. 500 655 768

Łukasz Ćwiek

Geodeta uprawniony zakresy 1,2,4
biuro@fastmap.pl
+48 508 905 980

Nasze biura

Szydłów

Kontakt do nas

ul. Targowa 6, 28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie tel. 508 905 980 email: biuro@fastmap.pl

Masz pytanie zadzwoń ?​

tel. 508 905 980

Łukasz Ćwiek

Geodeta uprawniony zakresy 1,2,4
biuro@fastmap.pl
+48 508 905 980